Portfolio

14:00

Yeşilyurt Açı Koleji öğrencileri ana sınıfından itibaren kodlama diliyle tanışıyor. Bilgisayar laboratuvarında robotik kodlama, 3D tasarım, programlama temellerini alan öğrencilerimiz, dijital okur-yazarlık dersleriyle dijital vatandaş olmayı öğreniyorlar.

Robotik Kodlama dersinin ilk aşamalarında öğrencilerin algoritmik düşüncesini geliştiriyoruz. Daha sonra öğrencilerimize mühendis, araştırmacı, tasarımcı rolleri vererek robot tasarlamalarını sağlıyoruz. Tasarımı biten robotları belli autonom görevleri yerine getirecek şekilde kodluyor, hayatımızda hangi amaçla kullanabileceğimizi tartışıyoruz.

3D tasarım dersinde, online ve offline programlarda 3 boyutlu yeni ürünler tasarlıyoruz.Tasarlanması gereken ürünler bir problemi çözmeye ya da bir işe yardımcı olmaya yönelik oluyor.Öğrencilerimiz tarafından tasarımı biten ürünleri 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alarak fiziksel hala getiriyoruz.

Maker derslerinde öğrencilerimizle atık malzemeleri değerlendirerek yeni ürünler tasarlıyoruz.Bu derste öğrenciler birer Maker rolüne girerek işbirlikçi çalışıyor, problemlere çözüm olacak yeni ürünler geliştiriyorlar.