REHBERLİK

Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olmaları, becerilerinin keşfedilip güçlendirilmesi hepimizin ortak dileğidir. Yeşilyurt Açı Koleji olarak sevgi duygumuzu eğitim tecrübemizle birleştirdik, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için yola çıktık.

Bu yolda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak “Gelişimsel Rehberlik” anlayışımızla birlikte, bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm çalışmalarımız eğitim-öğretim içerisinde yer almaktadır. Amacımız; öğrencinin büyüme ve gelişme süreci içinde; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarını belirlemek, okul-aile iş birliği ile bu alanlarda yaşa özgü gelişim görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kendilerini ve dolayısıyla başkalarını tanıyabilen ve anlayabilen, çevreleriyle olan etkileşimlerinde bir denge oluşturabilen, uyumlu-sağlıklı bireyler olarak yetişebilmelerini amaçlamaktadır.

Bilgi çağını yaşamakta olan bizler için çok boyutlu bir kavram olarak benlik, öz yeterlik, öz saygı, öz güven vb. birçok önemli diğer kavramlarla doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Kendini tanımayı başarabilen bireyler, diğer bireyleri de tanıyabilme ve anlayabilme becerisine sahip olabilmektedir.

  • Yeşilyurt Açı’da Rehberlik bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içerir.
  • Yeşilyurt Açı’da Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici uyumlar sağlamasında gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve bu tercih ve kararları yürütmesi için bireye yapılan sistemli ve profesyonel bir yardımları içerir.

2019

VELİ BÜLTENİ 01

ÇOCUKLARDA SINIRLAR & KURALLAR

2019

VELİ BÜLTENİ 02

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ & ANNE – BABA TUTUMLARI